i-vas-progone-gliste

Gliste – I vas progone gliste?

Gliste su izuzetno izdržljivi paraziti. I to zbog toga, jer se jajašca glista razvijaju u crijevima i zato ih lako...